Адвокат
Христо Попов

 • ХОНОРАРИ

  (всички консултации, а когато обстоятелствата позволяват и услуги са БЕЗПЛАТНИ, когато се касае за нуждаещи се от лечение ДЕЦА)

  • Устна консултация – 100 лв.
  • Писмено становище – 300 лв.
  • Консултации по спешност (в извънработно време) и в почивни дни се заплащат двойно.
  • Запознаване с вече образувано дело и даване на становище по него – 450 лв.
  • Развод по взаимно съгласие – 800 лв.
  • Развод по исков ред – 1200 лв.
  • Иск за издръжка на дете, за увеличаване или намаляване на издръжка на дете – 400 лв.
  • Иск за разрешение за издаване на международен паспорт и/или пътуване на дете в чужбина – 1200 лв.
  • Иск за определяне или промяна на режим на лични контакти – 800 лв.
  • Иск и производство по Закона за защита от домашно насилие – 600 лв.
  • Иск за произход. Брачен договор. Подялба на Семейната Имуществена Общност (СИО). Иск за по – голям дял. Настойничество. Попечителство. – хонорара се определя след запознаване с конкретния казус.
  • Жалби и сигнали до полиция, прокуратура, държавни или общински органи – 200 лв.
  • Завещание – 300 лв.
  • Дарение – в зависимост от казуса.
  • Регистрация на фирма – от 250 лв.
  • Подаване на ГФО – 100 лв.