Адвокат
Христо Попов

ЗА МЕН

– 2006 год., диплома по право от НБУ
– 2006 – 2008 год., Административен директор в строително – инвестиционна компания
„Каррат Груп“ ЕООД,
– 2008 – 2009 год., Aдминистративен директор в строително – инвестиционна компания
„Ленд Спец СМУ“ – гр. Санкт Петербург РСФСР,
– 2009 – 2014 год., юрисконсулт в адвокатско дружество „Владикин, Славов и партньори“,
– 2014 – 2019 год., юрисконсулт в „Суперфаст“ ЕООД, компания за международни превози
– 2019 – 2022 год., административен ръководител на търговски дружества – „Мирена 03“
ООД (управление на заведения за хранене и нощен клуб) и „Конкурент 6“ ООД
(инвестиции, строителство и хотелска дейност),
– 2022 – 2023 год., стажувал в ЕАД ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА
ЕЗИЦИ
– Български език
– Руски език – В1
– Немски език – В1